Life Science

Yhdistämme lääketieteellisen tekniikan, eHealthin, biotekniikan ja hyvinvointialan.

Oulu on yksi johtavista ja innovatiivisimmista kaupungeista terveysteknologian alalla. Terveys- ja life science -liiketoiminta ja infrastruktuuri kasvavat jatkuvasti. Meillä on noin 540 alan yritystä, joista puolet korkean teknologian yrityksiä. Ne edustavat maailmanluokan ammattitaitoa, luovat innovatiivisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin terveydenhuollossa ja laajentuvat kansainvälisille markkinoille. Alan yritysten vientiliikevaihto on kasvanut 32 % viimeisen kuuden vuoden aikana.

Oulusta löytyy mm. maailman johtava sykemittareiden valmistaja, tuotteita nopeampaan tuotekehitykseen ja bioteknologian valmistusprosessien skaalaamiseen, hoitolaite korvatulehduksiin, seuraavan sukupolven käsikokoinen silmänpohjakamera, maailman pienin täysitoiminen mikrokäsittelylaite lääketieteelliseen tutkimukseen ja mikroinjektioihin, laaja valikoima diagnoositestejä sekä reaaliaikaisia verkkomenetelmiä ruokaturvallisuuden parantamiseen tuotantovaiheessa.

Tulevaisuudessa terveys- ja life science -alat kehittyvät jatkuvasti uusien teknologioiden myötä. Jo nyt meillä sovelletaan 5G-teknologiaa, robotiikkaa, etäyhteyksiä, lääketieteellistä tekniikkaa, digitalisaatiota, painettua ja keinoälyä sekä potilaan itsediagnooseja ja omia mittaustuloksia.

Terveysalan yrityksien painopiste on sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä väestön terveyden parantamisessa uusilla terveydenhoidon ratkaisuilla.

OuluHealth – innovaatioita terveyden, life sciencen ja teknologian kohtaamisista

Tasokas terveydenhuolto vaatii intensiivistä ja monien eri alojen osapuolten läheistä yhteistyötä ympäristössä, joka stimuloi kehitystä ja kannustaa innovoimaan. OuluHealth-ekosysteemi peräänkuuluttaa näitä asioita kehittämällä yhteistä strategiaa useiden terveyden edistäjien, kuten Oulun yliopistollisen sairaalan, tutkimuslaitosten (Centre for Health and Technology CHT), tutkijoiden, teollisuuskumppaneiden ja Oulun kaupungin kanssa.

Ekosysteemin sidosryhmät tukevat uusien ratkaisujen omaksumista, terveysteknologia-alan mahdollisuuksien luomista ja tehokkaampien terveydenhuollon palveluiden järjestämistä väestölle. Tämän mahdollistaa osaaminen sekä terveys- että langattomien teknologioiden saralla ja niiden yhdistäminen. OuluHealth myös kannustaa alueen taloudellista kasvua tarjoamalla huomattavia työllistymismahdollisuuksia.

Tulevaisuuden terveys syntyy yhteistyöstä, josta meillä on pitkä historia.

Ainutlaatuinen testausympäristö

OuluHealth-ekosysteemin merkittävin osatekijä on OuluHealth Labs, testaus- ja kehitysympäristöjen kokonaisuus, jossa terveydenhuollon ammattilaiset ja yritykset voivat testata tuotteita, palveluja ja toimintatapoja todenmukaisissa olosuhteissa oikeiden loppukäyttäjien kanssa. Testausympäristöihin kuuluvat tällä hetkellä OYS TestLab, Oamk SimLab ja Oulu WelfareLab. Ne kattavat koko sosiaali- ja terveyspalvelujen ketjun aina yksityisasunnoista terveyskeskuksiin ja sairaaloihin saakka.

OYS TestLabissa on jo käytettävissä 5G-testiverkko, joka tarjoaa huikeat mahdollisuudet terveydenhuollolle. Kuvantaminen, diagnostiikka, data-analytiikka ja hoito voivat kehittyä suurin harppauksin. Lisäksi yritykset ovat käyttäneet avoimia rajapintoja data- ja järjestelmäintegraatioiden testaamiseen ja kehittämiseen.
Testaamalla saavutetut tulokset luovat perustan tulevaisuuden terveydenhuollon rakentamiselle ja kehittämiselle.