Teollisuus &
cleantech

Oulu sijaitsee arktisen Euroopan suurimpien teollisuuden ja cleantech-alan investointien keskiössä.

Seudullamme on erityisen vahvaa metalli-, rakennus-, ruoka- ja kemianteollisuutta. Suurin yksittäinen investointikohde on Fennovoiman ydinvoimala Pyhäjoen Hanhikivenniemellä.

Oulussa kehitetyissä cleantech-sovelluksissa näkyy alueemme huikea ICT-osaaminen. Muun muassa älykäs energia, luonnonvarojen tehokas käyttö ja päästöjen rajoittaminen hyötyvät meillä kehitetystä teknologiasta. Innovaatioita käytetään eri puolilla maailmaa: puhdistamaan pakokaasuja Hong Kongissa ja puhdistamaan Euroopan rantakohteiden jätevesiä, huoltoasemien älykkääseen valaistukseen Suomessa, vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä Unkarissa ja tuottamaan vihreää energiaa Ranskassa.

Maailmanlaajuisesti cleantech on yksi nopeimmin kehittyvistä teollisuudenaloista. Yritysten lisäksi Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu tekevät uraauurtavaa tutkimus- ja tuotekehitystyötä alalla.

Puhtaampaa vettä ja ilmaa

Vesienkäsittelyyn erikoistuneet yritykset tarjoavat asiakkailleen edistyksellistä teknologiaa, laitteita, ohjelmistoja ja konsultointia. Ne auttavat puhdistamaan vettä, mittaamaan sen laatua ja optimoimaan vesienkäsittelyprosesseja.

Älykästä energiaa

Oulussa kehitetään ja valmistetaan automaatio-, seuranta- ja valvontajärjestelmiä teollisuus- ja asuinkäyttöön. Energiatehokkuus herättää kiinnostusta kaikkialla. Alueemme vahva pientaloteollisuus on vastannut haasteeseen kasvattamalla merkittävästi energiatehokkaiden talojen tuotantoa.

Työkaluja hajautettuun energiantuotantoon

Oululainen cleantech-teollisuus auttaa hyödyntämään energiantuotantomallin muutoksen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia. Alan yrityksissä on sekä uusiutuvan energian että älykkään sähköverkon asiantuntijoita. Molempia tarvitaan käytännön hajautetussa energiantuotannossa.

Raaka-aine- ja energiatehokkuutta

Toimitusketjun tehokkuutta on mahdollista tehostaa monellakin tavalla. Yksi esimerkki oululaisesta ratkaisuista on uudenlainen tapa kerätä nikkeli, koboltti, rauta ja kupari käytetyistä paristoista. Ympäristöystävällinen prosessi mahdollistaa metallien valmistamisen entistä tehokkaammin. Toinen esimerkki on sovellus, jonka avulla voidaan lisätä sähkö- ja elektroniikkajätteen kierrätystä.

Oulun kaupunki edistää cleantchiä

Yli 90 prosenttia alueellamme rakennetuista taloista on energiatehokkaita. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä kaikki uudet talot ovat myös hiilineutraaleja.

Oulun kaupunki haluaa edistää kestävää kasvua ja toimia ympäristöystävällisesti. Kaupungin omistama energiayhtiö on sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos, mikä on tehokasta ja ympäristöystävällistä. Vuonna 2012 jo 90 prosenttia kaupungista oli kaukolämmössä.

Oulussa tehdään tiivistä yhteistyötä suurten kansainvälisten, pk- ja mikroyritysten sekä tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin kesken. Yhteistyön tuloksena on syntynyt useita innovaatioita. Seudulla on suunnitteilla useita laajoja uusiutuvan energian projekteja, kuten suuria tuulivoimaloita – onhan Oulu maamme merkittävin tuulivoimarakentamisen keskittymä.